Diagnoza logopedyczna to badanie zarówno rozumienia jak i nadawania mowy, przy użyciu testów i prób dostosowanych do wieku dziecka i prezentowanych trudności w rozwoju języka.

Narzędzia stosowane w diagnozie logopedycznej to OSTR ( Obrazkowy Test Słownikowy-Rozumienie, Przesiewowy test logopedyczny, Test sprawności językowej, Test słownika dziecka, Kwestionariusz zaburzeń płynności mówienia, Kwestionariusz Cooperów do oceny jąkania, Test do badań mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Badanie pozwala ocenić zasób słownictwa, artykulację, poziom zaburzeń płynności mówienia oraz inne aspekty komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Na podstawie wyników diagnozy logopedycznej Rodzice otrzymują zalecenia do realizacji w domu, bądź wskazanie do podjęcia terapii logopedycznej.