dla dzieci

Badanie psychologiczne to przeprowadzenie badania poziomu kompetencji poznawczych dzieci i młodzieży przy użyciu wystandaryzowanych i posiadających normy narzędzi. Normy te pozwalają porównać wynik dziecka do wyniku oczekiwanego względem wieku.

Diagnoza logopedyczna to badanie zarówno rozumienia jak i nadawania mowy, przy użyciu testów i prób dostosowanych do wieku dziecka i prezentowanych trudności w rozwoju języka.

Dla wszystkich zainteresowanych proponujemy cykle zajęć prowadzone przez psychologa. Na podstawie konsultacji psychologicznej oraz diagnozy funkcjonalnej dziecka opracowujemy indywidualny program pracy, zabawy lub terapii dostosowany do specyficznych potrzeb każdego dziecka. Jeśli istnieje taka potrzeba, poszerzamy diagnostykę o badanie psychologiczne lub logopedyczne. Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie, z całą rodziną lub w małej grupie rówieśniczej.

Celem spotkań z logopedą jest zarówno korekcja zaburzeń strony fonetycznej, fonologicznej i gramatycznej wypowiedzi, jak również stymulowanie rozwoju mowy, gdy nie pojawia się ona samoistnie, nie służy komunikacji, gdy jej rozwój jest opóźniony lub w inny sposób zaburzony. W zależności od potrzeb terapii na zajęciach logopedycznych pojawiają się ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, zabawy stymulujące rozwój mowy oraz ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, mające na celu poprawę rozumienia i nadawania mowy.