dla przedszkoli i żłobków

Propozycja skierowana do prywatnych i niepublicznych przedszkoli pragnących oferować dzieciom
i rodzicom opieką psychologiczną na terenie placówki. Opieka psychologiczna obejmuje:

Propozycja dla przedszkoli, pod opieką których są dzieci z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Opieka konsultanta, specjalisty z doświadczeniem w diagnozie i terapii dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera opiera się na: