Propozycja dla przedszkoli, pod opieką których są dzieci z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Opieka konsultanta, specjalisty z doświadczeniem w diagnozie i terapii dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera opiera się na:

 

 

  • Regularnej obserwacji zajęć edukacyjnych i terapeutycznych prowadzonych na terenie przedszkola

  • Omawianiu obserwacji z nauczycielami przedszkola

  • Przekazywaniu wskazówek dotyczących doboru metod i technik pracy z dzieckiem

  • Pomocy we wdrażaniu strategii postępowania z dzieckiem na terenie przedszkola

  • Współpracy z przedszkolem w celu wspierania rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (np. przygotowanie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców, omówienie przebiegu obserwacji dziecka)

 

Istnie również możliwość:

 

  • Poprowadzenia zajęć indywidualnych lub grupowych na terenie przedszkola
    w ramach demonstracji proponowanego sposobu wspierania dziecka

  • Prowadzenia spotkań szkoleniowych w formie warsztatów lub prezentacji dla zespołu pracowników przedszkola przez specjalistów w zakresie diagnozy i terapii zatrudnionych w Poradni CRESCO

 

Konsultacje prowadzone przez wybranego specjalistę odbywają się na terenie przedszkola
w formie regularnych wizyt. Ilość godzin zależna jest od ilości dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu objętych opieką przedszkola. Podjęcie współpracy rozpoczyna się wstępnym spotkaniem, którego celem jest ustalenie potrzeb placówki (ilość godzin konsultacji miesięcznie, aktualne potrzeby i obszary wymagające wsparcia lub merytorycznej superwizji).