Warsztaty psychoedukacyjne

To co pozwala nam kompetentnie wspierać rozwoju to wiedza - naukowa i (wynikająca z niej) praktyczna. Zapraszamy na warsztaty dotyczące wspieranie wybranych aspektów rozwoju dzieci i młodzieży.

 

KOMPETENTNY WYCHOWAWCA

 

Szkolenie o charakterze warsztatowym dla nauczycieli przedszkolnych oraz innych osób zaangażowanych w edukację i wychowanie przedszkolaków.

Prowadzone szkolenia ma na celu dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności pozwalających kompetentnie wspierać rozwój przedszkolaków. Wszystkie spotkania będą łączyły prezentację wybranych treści z obszaru psychologii dziecka z warsztatami (ćwiczeniami praktycznymi, analizami przypadków).

Uczestnicy kursu lepiej zrozumieją mechanizmy stojące za zachowaniem dzieci oraz nabędą umiejętności adekwatnego reagowania na zachowania, emocje i potrzeby dzieci w grupie.

Tematyka

·Wpływ oczekiwańi działań wychowawcy na rozwój poznawczy i osobowość dziecka.

·Potrzeby poznawcze i emocjonalne dzieci jako regulator ich zachowania.

·Budowanie współpracy z dzieckiem i grupą dzieci.

·Pułapki nagradzania i oceniania

·Budowanie poczucia własnej wartości i motywacji dzieci.

·Rywalizacja i współdziałanie w grupie.

·Uczenie zasad i stawianie granic.

·Tworzenie dobrej relacja nauczyciela z rodzicem.

Koszt udziału w kursie 18 godzinnym (6 spotkań po 3 godziny) wynosi 360zł.

Najbliższa edycja - listopad 2016

 

 

 

  • PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA W ZARYSIE

Celem szkolenia jest dostarczenie aktualnej wiedzy z zakresu psychologii rozwoju dziecka. Wiedzy niezbędnej wszystkim profesjonalistom pracującym z dziećmi od narodzin do rozpoczęcia nauki szkolnej, a także wszystkim, których rozwój fascynuje. Szkolenie pozwala rozumieć zmiany zachodzące w rozwoju poznawczym, społecznym i emocjonalnym oraz wynikające z nich możliwości uczenia się.

Forma szkolenia to wykład z nagraniami filmowymi ilustrującymi najważniejsze badania psychologiczne z udziałem małych dzieci oraz warsztaty i ćwiczenia pokazujące kluczowe umiejętności nabywane przez dzieci w kolejnych stadiach rozwoju.

Szkolenie składające się z 3 spotkań tematycznych:

1. Czego dzieci uczą się o sobie?

• Jak rodzi się wiedza o sobie?

• Kiedy dzieci wiedzą kim są? Jak zmienia się ta wiedza wraz z wiekiem

• Od czego zależy samoocena?

• Pamięć autobiograficzna – od kiedy zaczynamy pamiętać własne życie

i dlaczego?

Pojęcia kluczowe: pojęcie ja, samoświadomość, tożsamość, samoocena, wspólna uwaga,

2. Czego dzieci uczą się o innych ludziach?

• Narodziny i rozwój społecznych emocji i motywacji.

• Rozumienie innych - jak dzieci odkrywają czym są intencje, pragnienia

i przekonania.

• Czy „teoria umysłu” i poznanie społeczne to inne zjawiska?

• Co trzeba wiedzieć aby współpracować i rywalizować?

• Rola opiekunów i rówieśników – kto ma większe znaczenie?

Pojęcia kluczowe: poznanie społeczne, przywiązanie, interakcje, egocentryzm, teoria umysłu, komunikacja, kompetencja społeczna i status w grupie

3. Czego dzieci uczą się o przedmiotach?

• Jak dzieci odkrywają przedmioty i „prawa” fizyki?

• Kiedy manipulacja zmienia się w eksplorację?

• Czego dowiadujemy się o dziecku dzięki jego zabawkom?

• Podobne i różne – jak dzieci spostrzegają obiekty, klasyfikują je i porządkują?

• Mowa, myślenie i poznawanie przedmiotów.

Pojęcia kluczowe: percepcja, potoczna fizyka, słownik umysłowy, reprezentacja symboliczna