Czas pomiędzy ukończeniem przez dziecko roku a ukończeniem osiemnastu miesięcy życia to nadal czas bardzo intensywnych zmian. Szczególnie wyraźnie obserwujemy je w zakresie mowy i komunikacji oraz zabawy. Dziecko zaczyna wypowiadać pierwsze słowa (jest to jedna z najbardziej zindywidualizowanych umiejętności – jedne dzieci wypowiadają je wkrótce po ukończeniu roku inne bliżej końca drugiego roku życia), z czasem dwuwyrazowe wypowiedzi (np. "mama daj").

 

Rozwój ruchowy pozwala dziecku coraz sprawniej się poruszać a ruchy i manipulacja przedmiotami stają się coraz bardziej precyzyjne. Dziecko około piętnastego miesiąca potrafi już wspinać się na niskie stopnie, popychać krzesełko lub wózek. Dłonie dziecka wykonują coraz bardziej dokładne, celowe ruchy np. nasz maluch potrafi zbudować wieże stawiając dwa klocki jeden na drugim. Gdy damy mu do ręki ołówek będzie próbować bazgrać po papierze (i nie tylko:).

Wyraźne zmiany w obszarze mowy i komunikacji pojawiają się prawie co dzień – dziecko codziennie uczy się znaczenia nowych słów. Zna własne imię -odwraca się gdy je wołamy. Reaguje na znane polecenia oraz na zakaz („nie”, „nie wolno”). Rozpozna kilka przedmiotów na kartach książki i wskaże je, jeśli je wymienisz. Uczy się wskazywać części ciała i około 18 miesiąca życia potrafi wskazać je zarówno na sobie jak i na lalce.

Wzrasta samodzielność dziecka a także jego zainteresowanie naśladowaniem dorosłego. Trzeba pamiętać, że w tym wieku właśnie dzięki zdolności do naśladowania dziecko uczy się najwięcej. Obserwuje w jaki sposób dorosły wykorzystuje przedmioty i próbuje używać ich tak samo. Próbuje pić z kubeczka (około 16 miesiąca życia potrafi robić to już samodzielnie), jeść samodzielnie i posługiwać się łyżką.

Dziecko w tym okresie zaczyna interesować się różnymi zabawkami, wzrasta też jego umiejętność zabawy. Turla piłkę zachęcając do zabawy dorosłego, lubi malować palcami i bazgrać. Roczne dziecko przeważnie przenosi zabawki z miejsca na miejsce, manipuluje nimi wykorzystując opanowany już chwyt pęstetkowy oraz umiejętność izolowania palca wskazującego (np. włącza przyciski grających zabawek). Półtoraroczne dziecko ogląda z dorosłym książeczkę, nazywa niektóre obrazki, potrafi samodzielnie odwracać strony. Podejmuje proste zabawy tematyczne np. jeździ samochodem, przewozi nim klocki lub karmi misia. Podczas zabaw z innymi dziećmi wykazuje nimi zainteresowanie, potrafi je naśladować i bawić się z nimi – przeważnie zabawa ta ma charakter zabawy równoległej (dzieci bawią się obok siebie).