Logopeda, polonistka, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta ręki.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w specjalistycznych ośrodkach (m.in. w Centrum Maltańskim, Zespole Szkół Specjalnych nr 13 dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce), wieloletniej pracy w przedszkolu jako nauczyciel i logopeda, a także współpracując z Pracownią Badań nad Językiem Dziecka w projekcie badań nad opóźnionym rozwojem mowy pod kierunkiem prof. Magdaleny Smoczyńskiej.
Jest certyfikowanym trenerem programu Hanen „Learning Language and Loving It”, kanadyjskiej metody wspierającej rozwój mowy i komunikacji dzieci we wczesnym dzieciństwie. Ponadto ukończyła szkolenia z zakresu: opóźnionego rozwoju mowy, SLI – specyficznych zaburzeń językowych, terapii wad wymowy oraz terapii małego dziecka z autyzmem.