Jest to forma wsparcia w której uczestniczą najczęściej wszyscy członkowie rodziny.
W myśl systemowej koncepcji rodzin, zachowania każdego członka rodziny, zarówno dzieci jak i dorosłych, wpływają na odczucia i zachowania innych osób – tym samym problemy z jakimi zgłasza się rodzina są analizowane pod kątem tego, jak dana trudność wpływa na relacje między członkami rodziny i co można zrobić, aby poprawić jakość życia rodzinnego. Podjęcie psychoterapii może pomóc rodzinie rozwiązać problem poprzez rozmowy, wzajemne zrozumienie i spojrzenie na problem z wielu perspektyw. Każda terapia poprzedzona jest konsultacjami wstępnymi, których celem jest zapoznanie się z problemami, z jakimi boryka się rodzina lub pacjent.
Każde ze spotkań, zarówno konsultacyjnych, jak i terapeutycznych trwa 60 minut i jest prowadzone przez dwóch terapeutów.