Integracja Sensoryczna to proces neurologiczny, polegający na prawidłowym odbiorze i organizacji wrażeń płynących ze wszystkich zmysłów (wzroku, dotyku, słuchu, smaku, węchu, równowagi oraz czucia ciała). W odpowiedzi na prawidłowe przetwarzanie człowiek adekwatnie reaguje na docierające do niego wrażenia oraz dostosowuje zachowanie do danej sytuacji.Terapia integracji sensorycznej jest wesołą zabawą, podczas której dziecku, w sposób kontrolowany, dostarczane są bodźce z poszczególnych zmysłów. Celem zajęć jest poprawa integracji sensorycznej, a przez to usprawnianie funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Terapia przeznaczona jest dla dzieci przedszkolnych i szkolnych o prawidłowym rozwoju oraz dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, Zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, trudnościami w uczeniu się, z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami rozwoju psychoruchowego oraz z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD).