Cennik

 

Konsultacja psychologiczna

(wywiad oraz dwukrotna obserwacja dziecka  - zakończone pisemnym wynikiem konsultacji)

450zł

Konsultacje i wsparcie psychologiczne dla rodziców

(60 minut)

150zł

Badanie psychologiczne (z pisemnym wynikiem)

350zł

Konsultacja logopedyczna lub neurologopedyczna - diagnoza typu zaburzeń mowy (wywiad, dwukrotna obserwacja, pisemny wynik)

450zł

Diagnoza logopedyczna (z pisemnym wynikiem)

350zł

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow

220zł

Diagnoza integracji sensorycznej (wywiad, dwukrotna obserwacja dziecka, omówienie obserwacji z rodzicem, pisemny wynik konsultacji)

450zł

Zajęcia indywidualne z psychologiem, logopedą, pedagogiem, terapeutą SI (50 minut/45 w trakcie obowiązywania obostrzeń sanitarnych)

110zł

 

Zajęcia grupowe (50 minut, raz w tygodniu/45 minut w trakcie obowiązywania obostrzeń sanitarnych)

280zł miesięcznie

Obserwacja dziecka na terenie placówki edukacyjnej (żłobek, przedszkole)

200zł (jednorazowa wizyta)

Diagnoza w kierunku autyzmu/Zespołu Aspergera

- konsultacja psychologiczna

- konsultacja neurologopedyczna

- diagnoza w zespole wielospecjalistycznym z udziałem lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży

Koszt diagnozy 1580zł

(suma konsultacji psychologicznej, neurologopedycznej i diagnozy w wielospecjalistycznym zespole)

Badanie ADOS-2

 

 

Koszt badania ADOS-2 850zł (wraz ze wstępnym wywiadem i obserwacja pozwalającą na zapoznanie się z dzieckiem i dobór odpowiedniego modułu badania) lub 350zł (w przypadku wczesniejszego przeprowadzenia w naszym Centrum konsultacji psychologicznej)