Cennik

 

Konsultacja psychologiczna

(wywiad oraz dwukrotna obserwacja dziecka  - zakończone pisemnym wynikiem konsultacji)

450zł

Konsultacje i wsparcie psychologiczne dla rodziców

(60 minut)

150zł

Badanie psychologiczne (z pisemnym wynikiem)

350zł

Konsultacja neurologopedyczna - diagnoza typu zaburzeń mowy (wywiad, dwukrotna obserwacja, pisemny wynik)

450zł

Diagnoza logopedyczna (z pisemnym wynikiem)

350zł

Diagnoza integracji sensorycznej (wywiad, dwukrotna obserwacja dziecka, omówienie obserwacji z rodzicem, pisemny wynik konsultacji)

450zł

Zajęcia indywidualne z psychologiem, logopedą, pedagogiem, terapeutą SI (50 minut/45 w trakcie obowiązywania obostrzeń sanitarnych)

90zł

Zajęcia grupowe (50 minut, raz w tygodniu/45 minut w trakcie obowiązywania obostrzeń sanitarnych)

250zł miesięcznie

Obserwacja dziecka na terenie placówki edukacyjnej (żłobek, przedszkole)

200zł (jednorazowa wizyta)

Diagnoza w kierunku autyzmu/Zespołu Aspergera

- konsultacja psychologiczna

- konsultacja neurologopedyczna

- diagnoza w zespole wielospecjalistycznym z udziałem lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży

Koszt diagnozy 1580zł

(suma konsultacji psychologicznej, neurologopedycznej i diagnozy w wielospecjalistycznym zespole)