Cennik

 

Konsultacja psychologiczna z pisemną opinią

(wywiad oraz dwukrotna obserwacja dziecka, analiza dostarczonej dokumentacji - zakończone pisemnym wynikiem konsultacji omawianym z rodzicem)

600zł

Psychologiczne konsultacje rodzicielskie

(60 minut)

170zł

Badanie psychologiczne wraz z opinią (z pisemnym wynikiem)

450zł

Konsultacja logopedyczna lub neurologopedyczna - diagnoza typu zaburzeń mowy (wywiad, dwukrotna obserwacja, pisemny wynik omawiany z rodzicem)

600zł

Diagnoza neurologopedyczna lub logopedyczna (z pisemnym wynikiem)

450zł

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow

250zł

Diagnoza integracji sensorycznej (wywiad, dwukrotna obserwacja dziecka, omówienie obserwacji z rodzicem, pisemny wynik konsultacji)

600zł

Zajęcia indywidualne z psychologiem, logopedą, neurologopedą, pedagogiem, terapeutą SI (50 minut/45 w trakcie obowiązywania obostrzeń sanitarnych)

130zł

 

Zajęcia grupowe (50 minut, raz w tygodniu/45 minut w trakcie obowiązywania obostrzeń sanitarnych)

320 - 400zł miesięcznie

Obserwacja dziecka na terenie placówki edukacyjnej (żłobek, przedszkole)

280zł (jednorazowa wizyta)

Diagnoza w kierunku autyzmu/Zespołu Aspergera

- konsultacja psychologiczna

- konsultacja neurologopedyczna

- diagnoza w zespole wielospecjalistycznym z udziałem lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży

Koszt diagnozy 1960zł

(suma konsultacji psychologicznej, neurologopedycznej i diagnozy w wielospecjalistycznym zespole)

Badanie ADOS-2

 

 

Koszt badania ADOS-2 850zł (wraz ze wstępnym wywiadem i obserwacja pozwalającą na zapoznanie się z dzieckiem i dobór odpowiedniego modułu badania) lub 450zł (w przypadku wczesniejszego przeprowadzenia w naszym Centrum konsultacji psychologicznej)