dla specjalistów

 

Ciekawie przy kawie… to cykl spotkań dla specjalistów (psychologów, logopedów, pedagogów), których celem jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej rozwoju. Podczas spotkania zaproszony gość wygłasza mini wykład o charakterze popularnonaukowym a słuchacze mają okazję do zadawania pytań i dyskusji.

Jest to inicjatywa CRESCO, dzięki której osoby które działają na rzecz dzieci, mogą pogłębiać wiedzę, dyskutować oraz nawiązywać znajomości z innymi profesjonalistami

 

 

W Poradni Rozwoju Dziecka i Rodziny regularnie odbywają się szkolenia i warsztaty skierowane zarówno do specjalistów jak i do rodziców. Celem warsztatów, szkoleń lub wykładów jest popularyzowanie wiedzy o rozwoju dziecka oraz dostarczanie sprawdzonych pomysłów i podpowiedzi dotyczących rozumienia zachowania dzieci, wspierania ich rozwoju oraz wychowania.

W Poradni Rozwoju Dziecka i Rodziny CRESCO istnieje możliwość odbywania stażu. Oferta skierowana jest do absolwentów i studentów ostatnich lat psychologii, pedagogiki i logopedii. Celem stażu jest zdobycie doświadczenia w planowaniu i prowadzeniu zajęć terapeutycznych i stymulujących rozwój. Staż obejmuje udział w zajęciach indywidualnych i grupowych, może również obejmować pracę indywidualną z dzieckiem pod kierunkiem terapeuty.