Zespół

psycholog 

ASzUkończyła studia na kierunku psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego realizując ścieżkę Psychologii Klinicznej Dziecka. Jest psychologiem dziecięcym, zajmuje się zarówno wspomaganiem rozwoju dzieci o typowym przebiegu rozwoju jak i dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Posiada doświadczenie w zakresie diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi. Współpracowała z Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka min. projektując zadania testujące poziom rozwoju rozmienienia społecznego dzieci 12 i 18 miesięcznych. Brała udział w ogólnopolskiej akcji „Wczesnego wykrywania zaburzeń komunikowania się i rozwoju społecznego” prowadząc badania przesiewowe. 

Od kilku lat współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim prowadząc zajęcia dydaktyczne. Prowadziła zajęcia Stymulowanie rozwoju dziecka, obecnie realizuje autorskie zajęcia Terapia małego dziecka z autyzmem. Jest współautorką publikacji Zabawy dla dzieci z autyzmem oraz autorką wielu szkoleń i warsztatów dla rodziców, specjalistów i studentów.

 

psycholog 

Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Psychologia. W ramach studiów zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną Psychologii Klinicznej Dziecka. Ukończyła również Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Prowadziła zajęcia adaptacyjne dla dzieci oraz cykl warsztatów „Asertywny Przedszkolak” w Centrum Rozwoju Dziecka i Rodzica „Pestka”. Brała udział w projekcie badawczym Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego „Narodziny i rozwój zdolności do mentalizacji”. Doświadczenie zdobywała podczas wolontariatów, projektów i staży realizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci z autyzmem Zacisze oraz Przystanek Przedszkolak. Prowadziła zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami rozwoju, w tym głównie ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Pracowała jako psycholog w przedszkolach z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi, prowadząc zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

pedagog- terapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki

 

Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, następnie studia podyplomowe z zakresu Terapia i Rewalidacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Integracja Sensoryczna dające uprawnienia do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii  pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Integracji Sensorycznej (numer certyfikatu 180/I/II/2020). Uczestniczka szkoleń z Terapii ręki i zaburzeń motoryki małej (I i II stopień) i Empatia w relacjach z dziećmi oraz warsztatu nt. Diagnoza i terapia dzieci z Zespołem Aspergera. Na co dzień pracuje jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w jednym z krakowskich przedszkoli, dodatkowo od trzech lat prowadzi terapię pedagogiczną.

logopeda

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk m.in. w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie, gdzie pracowała z młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi, oraz w kilku krakowskich przedszkolach. Jeździła, jako wychowawca na obozy rehabilitacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu. Pracowała w Centrum Rozwoju prowadząc zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci do trzech lat. Obecnie prowadzi zajęcia w oparciu o autorski program wspierający rozwój psychoruchowy i adaptację dzieci do przedszkola w Bawialni M. w stylu Montessori. W trakcie studiów realizowała wolontariat, prowadząc terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Napisała pracę badawczą pod kierunkiem dr Joanny Trzaskalik analizując wpływ przerostu migdała gardłowego na niedosłuch i opóźniony rozwój mowy. W wolnym czasie prowadzi fanpage, na którym dzieli się z rodzicami i wychowawcami pomysłami na zabawy dla najmłodszych dzieci.

 

psycholog

Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Psychologia ze specjalizacją Psychologia Kliniczna Dziecka. Ukończyła również Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Odbyła dwuletni staż w Centrum Twórczej Edukacji Kangur w Krakowie, gdzie współprowadziła zajęcia dla różnych grup wiekowych mające na celu rozwijanie twórczego myślenia u dzieci. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu zdobywała podczas wolontariatu w Centrum Maltańskim, a także jako pracownik socjalny w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych realizowanych przez PCK Kraków. Aktualnie pracuje w Niepublicznym Przedszkolu Krasnal obejmując opieką psychologiczną dzieci w wieku 3-7 lat, w tym także dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prowadzi indywidualne zajęcia psychoterapeutyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, treningi umiejętności społecznych oraz grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla wszystkich grup przedszkolnych. Współpracuje również z Politechniką Krakowską w ramach projektu „Jestem ZA wiedzą”.

psycholog, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii

Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów realizowała ścieżkę specjalizacyjną z zakresu zdrowia. W 2016 roku obroniła pracę doktorską, uzyskując stopień doktora nauk społecznych w dziedzinie psychologii (specjalność: psychologia rozwojowa). Zrealizowała również program Anglojęzycznych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich "Społeczeństwo-Technologie-Środowisko". Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im.S.Szumana w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu m.in. psychologii rozwojowej, diagnozy psychologicznej oraz pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży, a także realizuje projekty badawcze z zakresu psychologii rozwoju. Doświadczenie zawodowe zdobyła współpracując z instytucjami zajmującymi się diagnozą oraz wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży po typowym przebiegu rozwoju oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Specjalizuje się w diagnostyce psychologiczej oraz we wspomaganiu rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego.

psycholog

Psycholog, doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach studiów zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną Psychologii Klinicznej Dziecka. Ukończyła również Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, w tym głównie ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Pracowała jako psycholog w przedszkolach integracyjnych na terenie Krakowa, prowadząc indywidualne i grupowe zajęcia dla dzieci. Brała także udział w wolontariatach środowiskowych organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem "Zacisze" oraz Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich rodzinom. Uczestniczyła w kilku projektach badawczych realizowanych w Instytucie Psychologii UJ, dotyczących rozwoju dzieci.

fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej

Jest absolwentką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Fizjoterapia. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej. Posiada doświadczenie w pracy w zakresie rehabilitacji osób ze schorzeniami ortopedycznymi oraz neurologicznymi w różnym wieku. Dysponuje niezbędną wiedzą i umiejętnościami do podejmowania działań wspierających rozwój dziecka w zakresie Integracji Sensorycznej oraz propagowania wiedzy na ten temat.

psycholog

 Jest absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera oraz ich rodzinami. Pracowała w przedszkolu specjalnym dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz jako psycholog, terapeuta i konsultant w przedszkolach integracyjnych na terenie Krakowa. Brała udział w wolontariatach środowiskowych organizowanych m.in. przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci z autyzmem "Zacisze". Obecnie prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju, a także konsultacje wychowawcze dla rodziców.

psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

Psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym. Ukończyła studia na kierunku Psychologia Stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W czasie studiów odbywała praktyki w szkole, w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach przedszkolnych oraz centrach wspierających rozwój dzieci, skupiając się na stymulacji sfery społeczno-emocjonalnej. Współprowadziła zajęcia twórcze dla najmłodszych dzieci. Posiada uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej, uzyskane w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej. Ukończyła Szkołę Profesjonalnego Coachingu.

 

neurologopeda
MPWJest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Ponadto ukończyła studia podyplomowe: Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu, głuchoty i mózgowego porażenia dziecięcego prowadzone przez prof. T. Gałkowskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Dwuletnie Studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i Ich Rodzinom prowadzone przez Fundację Synapsis w Warszawie.Jest także logopedą – absolwentką studiów podyplomowych z zakresu logopedii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również neurologopedię na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu zaburzeń rozwojowych oraz wspomaganiu rozwoju dzieci z zaburzeniami, zdobyte w pracy w placówkach terapeutycznych i edukacyjnych. Jest współautorem książki „Jak ćwiczyć komunikację społeczną u osób z autyzmem” oraz międzynarodowego programu multimedialnego „How to talk to be understood” przeznaczonego do nauki prowadzenia rozmów w sytuacjach społecznych dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem.

 

psycholog, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, pedagog specjalny

Psycholog, doktor nauka społecznych w dziedzinie psychologii. Ukończyła studia magisterskie, a następnie doktoranckie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła również studia licencjackie z pedagogiki specjalnej (specjalizacja Oligofrenopedagogika) na Uniwersytecie Pegagogicznym. Na studiach psychologicznych realizowała ścieżkę specjalizacyjną Psychologii Klinicznej Dziecka. Odbyła praktyki w Pracowni Psychologii Dziecka Instytutu Psychologii oraz w szkole dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Odbyła dwuletni staż w OTE Kangur, a następnie prowadziła zajęcia stymulujące rozwój twórczości oraz zajęcia przygotowujące do pójścia do przedszkola dla dzieci 2,5 oraz 3-letnich. W ramach pracy doktorskiej prowadziła badania dotyczące związków między rozwojem poznawczym i społecznym dzieci. Brała udział w kilku projektach badawczych oraz prowadziła własny grant badawczy Funkcje zarządzające a tutoring rówieśniczy, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. Pracuje również w Instytucie Psychologii UJ, prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów w zakresie psychologii rozwoju dzieci i młodzieży, diagnozy psychologicznej oraz psychologii klinicznej dziecka.  Pracuje w projekcie badawczym realizowanym w Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego dziecka.

logopeda

JNUkończyła studia na kierunku Filologia polska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie studia podyplomowe na kierunku Logopedia na Wydziale Humanistycznym Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej ”Ignatianum” w Krakowie. Od wielu lat fascynuje się rozwojem komunikacji małego dziecka.

Jest logopedą zajmującym się zarówno  terapią dzieci niemówiących jak i dzieci z opóźnionymi i niedokończonym rozwojem mowy.

 

psycholog, psychoterapeuta, oligofrenopedagog

Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Ukończyła studia na kierunku psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego realizując ścieżki specjalizacyjne Psychologii klinicznej dziecka oraz Psychologii zdrowia. Ukończyła również Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studia Podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażów m.in.: na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju w Szpitalu Uniwersyteckim, na Oddziale Psychiatrii Osób Dorosłych  w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, na Oddziale Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w Zespole Szkół Specjalnych nr 10 w Krakowie,na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Stowarzyszeniu „Dobrej Nadziei”. Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zespole terapii.

pedagog-terapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagog, terapeuta i edukator dzieci z ASD, terapeuta ręki

Ukończyła studia na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Informatyczna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, następnie studia podyplomowe na kierunku Diagnoza i Terapia Psychologiczno-Pedagogiczna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, studia podyplomowe Edukacja i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu (ASD) w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej uzyskała w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej (Nr certyfikatu 3096).
Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć terapeutycznych i edukacyjnych oraz metodą Integracji Sensorycznej. Jest współautorem książki "Pierwsze zabawy z integracji sensorycznej dla maluchów". Prowadzi też stronę na FB "Sensoryczne Podwórko". Z dziećmi z zaburzeniami rozwoju pracuje od 2005 roku.

psycholog

Psycholog, doktorantka w Instytucie Psychologii UJ. W ramach studiów zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną Psychologii Klinicznej Dziecka. Odbywała praktyki w przedszkolu, szkole podstawowej, a także w ośrodkach zajmujących się diagnozą i terapią małego dziecka. Prowadziła lub współprowadziła indywidualną terapię dzieci z zaburzeniami o typie autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym. W ramach stażu w OTE Kangur współprowadziła zajęcia stymulujące rozwój twórczości. Prowadziła zajęcia przeznaczone dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, mające na celu popularyzację wiedzy psychologicznej. Współprowadziła warsztaty dla nauczycieli i dla osób opiekujących się małymi dziećmi. Od 2011 roku uczestniczy w realizowanym w Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego projekcie „Narodziny i rozwój zdolności do mentalizacji”. 

neurologopeda

KMUkończyła filologię polską z logopedią na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz międzyuczelniane studia podyplomowe: Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii na Uniwersytecie Pedagogicznym i Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Jest doktorantką w Zakładzie Neurolingwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego, autorką artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu logopedii. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas praktyk w kilku krakowskich ośrodkach m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Oddziale Psychiatrycznym Dziennego Pobytu Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie oraz w pracy jako polonista i logopeda w gimnazjum. Posiada również doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami komunikacji językowej oraz jako nauczyciel akademicki na stacjonarnych studiach logopedycznych i podyplomowych studiach neurologopedycznych.

 

psycholog

PZUkończyła studia na kierunku psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia podyplomowe z zakresu Diagnozy klinicznej dziecka i jego rodziny na Uniwersytecie Warszawskim. Zrealizowała studia magisterskie Etyka- mediacje i negocjacje na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Realizowała Uprawnienia Pedagogiczne w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej oraz grupowej dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, trudnościami emocjonalnymi oraz wymagającym stymulowania rozwoju. Prowadziła zajęcia dla dzieci stymulujące rozwój twórczości, a także wspierające kompetencje komunikacyjne oraz kompetencje społeczne. Współpracuje z przedszkolami, obecnie pracuje w Przedszkolu Montessori "Małymi Kroczkami".

Praktykę zdobywała w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie, Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 im. Janusza Korczaka w Krakowie,Szkole Podstawowej nr 4 mim.Romualda Traugutt , a także w Niepublicznym Przedszkolu "Bajka", gdzie prowadziła zajęcia terapeutyczne dla dzieci i towarzyszyła dzieciom jako nauczyciel wspomagający. Interesuje się wspomaganiem sprawności poznawczych i społecznych dzieci w wieku przedszkolnym.  Współpracuje z przedszkolami.

Logopeda, polonistka, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta ręki.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w specjalistycznych ośrodkach (m.in. w Centrum Maltańskim, Zespole Szkół Specjalnych nr 13 dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce), wieloletniej pracy w przedszkolu jako nauczyciel i logopeda, a także współpracując z Pracownią Badań nad Językiem Dziecka w projekcie badań nad opóźnionym rozwojem mowy pod kierunkiem prof. Magdaleny Smoczyńskiej.
Jest certyfikowanym trenerem programu Hanen „Learning Language and Loving It”, kanadyjskiej metody wspierającej rozwój mowy i komunikacji dzieci we wczesnym dzieciństwie. Ponadto ukończyła szkolenia z zakresu: opóźnionego rozwoju mowy, SLI – specyficznych zaburzeń językowych, terapii wad wymowy oraz terapii małego dziecka z autyzmem.

 

 

fizjoterapeuta, specjalista korekcji wad postawy, terapeuta Integracji Sensorycznej

Jest absolwentką kierunku Fizjoterapia na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, gdzie również ukończyła studia podyplomowe z zakresu korekcji wad postawy oraz studia stacjonarne trzeciego stopnia, uzyskując w roku 2014 stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. Posiada doświadczenie w zakresie rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi i neuroortopedycznymi oraz profilaktyki, diagnozowania i leczenia wad postawy ciała u dzieci. Od 2009 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz realizuje naukowe projekty badawcze. Jest autorką wielu publikacji o zasięgu krajowym i zagranicznym oraz wystąpień na międzynarodowych konferencjach naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Absolwentka studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie oraz studiów podyplomowych z Odnowy Biologicznej w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Dysponuje uprawnieniami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej wydanymi przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej (Nr certyfikatu 4252).