Warsztaty tematyczne

Warsztaty psychoedukacyjne

To co pozwala nam kompetentnie wspierać rozwoju to wiedza - naukowa i (wynikająca z niej) praktyczna. Zapraszamy na warsztaty dotyczące wspieranie wybranych aspektów rozwoju dzieci i młodzieży.

 

  • TERAPIA SI - CO RODZIC WIEDZIEĆ POWINIEN?
     
  • OD KONTROLI DO SAMOREGULACJI - JAK WSPIERAĆ PRZEDSZKOLAKA W ROZWIJANIU SAMODZIELNOŚCI
     
  • PSYCHOLOGIA DLA RODZICÓW

Celem szkolenia jest dostarczenie aktualnej wiedzy z zakresu psychologii rozwoju dziecka.  Szkolenie pozwala rozumieć zmiany zachodzące w rozwoju poznawczym, społecznym i emocjonalnym oraz wynikające z nich możliwości uczenia się. Forma szkolenia to wykład z nagraniami filmowymi ilustrującymi najważniejsze badania psychologiczne z udziałem małych dzieci oraz warsztaty i ćwiczenia pokazujące kluczowe umiejętności nabywane przez dzieci w kolejnych stadiach rozwoju.