Dziecko w szkole

Czas nauki szkolnej to okres wielu wyzwań dla dziecka i jego rodziców. Wzrastająca wiedza o świecie pozwala młodemu człowiekowi coraz pełniej uczestniczyć w dyskusji z rodzicem, podejmować różne zadania i wyzwania. Jednocześnie ze względu na niedojrzałość i trudność z krytyczną oceną własnych działań bardzo ważna jest rola rodziców.