6 lat

Kończąc przedszkole dziecko powinno osiągnąć dojrzałość szkolną. Nie jest to jedynie zbiór osiągniętych umiejętności poznawczych to także społeczna i emocjonalna gotowość wejścia w kolejny etap edukacji.

Dojrzałość szkolna jest definiowana jako gotowość do podjęcia nauki szkolnej. Na tę gotowość składa się podatność na nauczanie i wrażliwość na naukę (zgodnie z koncepcją Stefana Szumana). Wrażliwość taka oznacza występujące u dziecka zainteresowanie nauką i wiedzą, chęć „chodzenia” do szkoły – bycia uczniem. Dziecko chce odkrywać, poznawać i opanowywać nowe umiejętności. Podatność na nauczanie stanowi drugi, równie ważny komponent dojrzałości szkolnej- jest to posiadanie przez dziecko przygotowania i umiejętności uczenia się w warunkach przebywania w klasie uczniów. Dziecko powinno być gotowe do uczenia się pod kierunkiem i we współpracy z nauczycielem, adekwatnego zachowania i reagowania na polecenia.