3 lata

Dziecko wkracza w wiek przedszkolny. Wzrastają jego zdolności społeczne i komunikacyjne. Następuje dalszy intensywny rozwój językowy i poznawczy. Poszerza się wiedza o świecie dzięki wzrastającym zdolnościom pamięciowym.

Dziecko w tym wieku opanowuje średnio 9-10 słówdziennie! Dziecko, które rozpoczyna wiek przedszkolny, potrafi budować wszystkie rodzaje zdań występujących w języku ojczystym (współrzędnie i podrzędnie złożone). Dzieci mówią nie tylko o przedmiotach i wydarzeniach, w których bezpośrednio uczestniczą ale także o przeszłości i przyszłości. Wskazuje to na zdolność do myślenia o przedmiotach nieobecnych oraz hipotetycznych sytuacjach. Dziecko często zadaje pytania (co to?, gdzie?, jak? dlaczego?)