18 miesięcy - 2 lata

W tym okresie rozwojowym obserwujemy znaczące zmiany w obszarze kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Dziecko coraz częściej stara się dzielić przeżyciami, pokazuje i przynosi przedmioty, które go interesują. Oczekuje zainteresowania i zwracania uwagi na swoje zachowania, osiągnięcia i komunikaty.

W tym okresie rozwojowym dziecko wypowiada wiele zrozumiałych dla otoczenia słów. Zaczyna łączyć je w dwuwyrazowe frazy lub zdania. Używa języka w różnych sytuacjach – aby coś otrzymać, o czymś opowiedzieć lub by nawiązać kontakt. Często zdolności językowe nie pozwalają małemu człowiekowi wyrazić, tego co chce przekazać. Wspomaga się wskazywaniem, gestami, bogatą mimiką. Dziecko uczy się uczestniczyć w dialogu, czeka na swoją kolej by coś powiedzieć.

Nasz Maluch zaczyna mieć coraz więcej do powiedzenia. Może jeszcze nie mówi, ale z pewnością można się z nim porozumieć. Dlatego najważniejsze zabawy w tym okresie dotyczą mowy.

Bawimy się w naśladowanie odgłosów. Naśladowanie dźwięków. Dużo rozmawiamy!