12 - 18 miesięcy

Czas pomiędzy ukończeniem przez dziecko roku a ukończeniem osiemnastu miesięcy życia to nadal czas bardzo intensywnych zmian. Szczególnie wyraźnie obserwujemy je w zakresie mowy i komunikacji oraz zabawy. Dziecko zaczyna wypowiadać pierwsze słowa (jest to jedna z najbardziej zindywidualizowanych umiejętności – jedne dzieci wypowiadają je wkrótce po ukończeniu roku inne bliżej końca drugiego roku życia), z czasem dwuwyrazowe wypowiedzi (np. "mama daj").

Tak minął rok! Nasz maluch może już stać a może nawet potrafi z pomocą zrobić kilka kroków?

Pewnie to nudne, ale powtórzę po  raz kolejny. KONTAKT. To jest to, czego najbardziej potrzeba dziecku. Cała zabawa to naśladowanie drugiej osoby. Pokaż mi jak się bawić, a zaskoczę Cię swoją inteligencją J mówi nasz Malec.