Ciekawostki rozwojowe

Pamięć dzieci badana była wielokrotnie. W jednym ze znanych eksperymentów badano zapamiętywanie w zależności od kontekstu uczenia się. Jak to badano? Zadaniem dzieci pięcio- i sześcioletnich było zapamiętanie listy produktów. Niektóre uczyły się jej w laboratorium. Po piętnastu minutach oraz następnego dnia miały wymienić zapamiętane produkty z listy. Ich rówieśnicy z drugiej badanej grupy, mieli takie same zadanie, jednak uczyli się listy słów w kontekście zabawy w sklep. Jak można się domyślać dzieci z drugiej grupy pamiętały więcej słów. Dlaczego? Częściej spontanicznie powtarzały nazwy, a nie tylko koncentrowały na zapamiętywaniu. Wnioski nasuwają się same – gdzie tylko się da uczmy bawiąc się!

(Jagodzińska, 2003)

Jak rozwija się samoświadomość? Jak dziecko zdobywa wiedzę, że jest jednostką różną od wszystkich innych i obdarzoną niezależną tożsamością? Rozwój samoświadomości jest stopniowy. Jednym z jej pierwszych, wyraźnych przejawów jest rozpoznawanie siebie w lustrze. Jak jeszcze można badać rodzącą się wiedzę o sobie? Dzięki niezwykle ciekawej procedurze pokazano, że świadomość własnego ciała oraz sytuacja wymagająca obserwacji swojego ruchu mają znaczenie w odkrywaniu siebie! Okazało się, że dzieci rozwiązują „problem wózka” w tym samy czasie gdy zaczynają rozpoznawać siebie w lustrze. Zwykle pomiędzy 18 a 21 miesiącem życia.

Zobaczcie film ilustrujący eksperyment!

Wiele osób uznaje za pewnik, że oglądanie filmów i bajek nasyconych przemocą prowadzi do zwiększenia u dziecka ilości zachowań agresywnych. Czy jednak istnieją dowody naukowe potwierdzające to potoczne przekonanie?

Wiele badań pokazuje, iż oglądanie brutalnych scen skutkuje podejmowaniem bardziej agresywnej zabawy bezpośrednio po obejrzeniu bajki lub filmu. Jednocześnie wnioski na temat odległych w czasie skutków nie są już tak jednoznaczne. Trwające ponad dwadzieścia lat badania wykazały, że w grupie dzieci oglądających dużo brutalnych bajek pojawiało się więcej zachowań agresywnych lub przestępczych w wieku nastoletnim. Jednocześnie analizy wyników wykazały, że dzieci o skłonnościach do agresji chętniej wybierały bajki z przemocą. Temat jest poważny ale też złożony. Z pewnością nie można powiedzieć, że to bajki "tworzą" agresywne zachowania u dzieci, choć w niektórych sytuacjach mogą je "wywoływać".

(Singer, 1989; Eron, 1987)

 

Siła woli to podobno najpotężniejsza ludzka moc, a wzmacnianie siły woli jest najpewniejszą metodą poprawy życia. W związku z tym, warto znać wyniki eksperymentu w którym studentów proszono o dokonywanie wyborów testując ich silną wolę – czy wybiorą natychmiastową wypłatę mniejszej sumy, czy większą za tydzień, czy sięgną po zdrowe czy tuczące przekąski. Okazało się, że silny wpływ na te wybory miało pomieszczenie w którym przebywały badane osoby. Siła woli była większa, gdy w pokoju panował porządek. Okazuje się wiec, że porządek to szansa na wytrwałość i opieranie się pokusom :)