Ciekawostki rozwojowe

Dziewczynki zaczynają mówić wcześniej – to prawda. Jednocześnie różnica ta jest znacznie mniejsza niż w obiegowej opinii. Średnio pierwsze znaczące słowa chłopcy wypowiadają miesiąc później niż dziewczynki (zwykle w okolicach pierwszych urodzin).

 

To niezwykle ciekawe pytanie, wciąż motywujące badaczy do poszukiwania odpowiedzi. Jeśli chcecie posłuchać niezwykle ciekawego (wygłoszonego z poczuciem humoru i nie długiego:) wykładu czołowej badaczki dziecięcego rozwoju Alison Gopnik można zrobić to tutaj.
Warto dowiedzieć się jak dzieci eksperymentują i co ma to wspólnego z długością dzieciństwa, kurczakami i podwójnym espresso!

 

Czy należy dzieci chwalić? Z pewnością. Są jednak pochwały, które zamiast motywować zmniejszają szanse na podjęcie przez dziecko wysiłku. Dlaczego? Eksperyment Carol Dweck, przeprowadzony wśród piątoklasistów, pokazał, że dzieci które po wykonaniu testu chwalono za inteligencję („jaki ty jesteś bystry”) gdy mogły wybrać kolejne zadanie decydowały się na zadanie proste. Natomiast dzieci chwalone za to, że przyłożyły się do zadania, decydowały się na zadania trudniejsze, w których mogłyby więcej się nauczyć. Dlaczego dzieci z grupy chwalonych za to, jakie są mądre, rezygnowały z wyzwania?

 

Efekt Mozarta

Efekt Mozarta to określenie dość znane, dotyczy podnoszenia poziomu inteligencji pod wpływem słuchania muzyki klasycznej. Czy to jednak możliwe? Najczęściej określenie efekt Mozarta kojarzy się z puszczaniem muzyki klasycznej małym dzieciom w celu stymulowania ich rozwoju intelektualnego. Gdy jednak prześledzimy skąd taki wniosek, okazuje się, że nigdy nie prowadzono naukowych badań nad efektywnością słuchania muzyki Mozarta przez niemowlęta ani małe dzieci! Jedyny efekt jaki wykazano, dotyczył lepszego wykonania zadania przestrzennego (składania kartek) przez studentów bezpośrednio po wysłuchaniu muzyki Mozarta. Efekt ten jednak był krótkotrwały – utrzymywał się maksymalnie godzinę!

Jak widać w psychologii też krążą plotki:)

(Gray, Della Sala, 2007)