LOGO-motywka! – zajęcia grupowe dla małych dzieci wymagających wspomagania rozwoju mowy.

Logo-motywka! To cykl zajęć dla dzieci w wieku 2-2,5 roku, które używają niewielu słów. W zajęciach uczestniczą dzieci z rodzicami (grupa nie większa niż 3 dzieci). Dzieci poprzez stymulujące zabawy nabywają i utrwalają pojęcia językowe i zwroty komunikacyjne. Podczas każdych zajęć,dzieci rozpoznają i nazywają przedmioty i czynności. Mają okazję proponować zabawy i zachęcać do komunikacji dorosłych i dzieci. W formie ciekawych zagadek rozwijane jest również rozumienie mowy.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w stałych terminach i trwają 50 minut. Cykl zajęć składa się z 15 spotkań.