psycholog

Psycholog, doktorantka w Instytucie Psychologii UJ. W ramach studiów zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną Psychologii Klinicznej Dziecka. Odbywała praktyki w przedszkolu, szkole podstawowej, a także w ośrodkach zajmujących się diagnozą i terapią małego dziecka. Prowadziła lub współprowadziła indywidualną terapię dzieci z zaburzeniami o typie autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym. W ramach stażu w OTE Kangur współprowadziła zajęcia stymulujące rozwój twórczości. Prowadziła zajęcia przeznaczone dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, mające na celu popularyzację wiedzy psychologicznej. Współprowadziła warsztaty dla nauczycieli i dla osób opiekujących się małymi dziećmi. Od 2011 roku uczestniczy w realizowanym w Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego projekcie „Narodziny i rozwój zdolności do mentalizacji”. 

 

Ważniejsze kursy i szkolenia:

Kurs Podstawowych Umiejętności Pracy Metodą Treningu Grupowego „Baza 2012/2013” (Szkoła Trenerów BAZA)

„Szkoła dla rodziców i wychowawców I”- szkolenie uprawniające do prowadzenia zajęć (Fundacja Szkoła Dialogu)

Szkolenie „BYĆ MAMĄ” przygotowujące do prowadzenia warsztatów dla mam małych dzieci (Fundacja Dzieci Niczyje)

Szkolenie dotyczące posługiwania się testami przeznaczonymi do diagnozy indywidualnej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym: Test Umiejętności Na Starcie Szkolnym, Test Pamięci Roboczej (Instytut Badań Edukacyjnych)

Szkolenie I° w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej –„ Neurofizjologiczne podstawy procesów Integracji Sensorycznej” (SInet Edukacja i Terapia)

 

Prezentacje konferencyjne i publikacje:

1. Lepiej rozumiem -mądrzej prowadzę. Uważność -jako istotny element jakości komunikacji z małym dzieckiem...”, 17-18 maja 2012, Kraków. Warsztaty:

Zobacz, co chcę Ci przekazać – sposoby komunikowania się dzieci między pierwszym a trzecim rokiem życia. Magdalena Karwala, Katarzyna Czerniej, Maria Baran

2.  XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, 28-30 maja 2012, Zielona Góra

Skala Wczesnej Komunikacji Społecznej - prezentacja narzędzia. Magdalena Karwala, Maria Baran, Katarzyna Czerniej, Arkadiusz Białek, Marta Białecka-Pikul, Małgorzata Stępień-Nycz.

3. XXIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, 28-30 maja 2014,

Kompetencja komunikacyjna a wskaźniki wczesnego poznania społecznego. Maria Broda, Anna Filip,  Arkadiusz Białek i Marta Białecka-Pikul 

4. XVI Europejska Konferencja Psychologii Rozwojowej, 3-7 września 2013, Lozanna. Plakaty:

Emotional and attentional aspects of self-regulation in infancy. Małgorzata Stępień-Nycz, Marta Białecka-Pikul, Arkadiusz Białek, Irmina Rostek, Maria Baran

Infants’ non-verbal and verbal communicative abilities. Arkadiusz Białek, Maria Baran, Anna Filip, Małgorzata Stępień-Nycz i Marta Białecka-Pikul