Dziewczynki zaczynają mówić wcześniej – to prawda. Jednocześnie różnica ta jest znacznie mniejsza niż w obiegowej opinii. Średnio pierwsze znaczące słowa chłopcy wypowiadają miesiąc później niż dziewczynki (zwykle w okolicach pierwszych urodzin).

Podobnie, miesiąc dziewczynki wyprzedzają chłopców w zakresie rozumienia mowy (w wieku 9 miesięcy rozumieją już około 50 słów), oraz w używaniu gestów do komunikacji z otoczeniem. W wieku dwóch i pół roku dzieci wypowiadają zwykle już proste zdania – ponownie dziewczynki wyprzedzają chłopców wypowiadając nawet zdania złożone z ośmiu słów, gdy chłopcom w tym wieku udaje się wypowiedzieć… sześciowyrazowe zdania.Pomimo iż badania wykazują przewagę dziewczynek w rozwoju językowym, nie wydaje się uprawnione tłumaczenie znacznego opóźnienia językowego stwierdzeniem „to chłopiec, oni tak mają”.

(Eliot, 2011)