Czy należy dzieci chwalić? Z pewnością. Są jednak pochwały, które zamiast motywować zmniejszają szanse na podjęcie przez dziecko wysiłku. Dlaczego? Eksperyment Carol Dweck, przeprowadzony wśród piątoklasistów, pokazał, że dzieci które po wykonaniu testu chwalono za inteligencję („jaki ty jesteś bystry”) gdy mogły wybrać kolejne zadanie decydowały się na zadanie proste. Natomiast dzieci chwalone za to, że przyłożyły się do zadania, decydowały się na zadania trudniejsze, w których mogłyby więcej się nauczyć. Dlaczego dzieci z grupy chwalonych za to, jakie są mądre, rezygnowały z wyzwania?

 

Otóż informacja odnosząca się do ich cechy jaką jest inteligencja bardziej im „zagrażała”, możliwe niepowodzenie mogłoby świadczyć, że nie są mądre. Dzieci, które chwalono za wysiłek, wierzyły że mogą wpływać na swój sukces a niepowodzenie świadczy o zadaniu a nie o ich inteligencji.

(Dweck, 1999)

 

Matematyka niemowlaka

W pomysłowym badaniu demonstrowano pięciomiesięcznym dzieciom chowanie za zasłonką kolejno dwóch zabawek. Następnie eksperymentator odsłaniał zasłonkę – część dzieci widziała dwie zabawki, natomiast w przypadku części badanych zastosowano procedurę, w której okazywało się, że za przesłoną jest tylko jedna zabawka. W tym drugim warunku dużo dzieci wyrażało zdziwienie, mierzone dłuższym przyglądaniem sięprzedstawionej sytuacji.

Ten i podobne eksperymenty z „liczeniem” niemowląt wykazują, że podobnie jak dzieci przychodzą na świat z predyspozycją do uczenia się języka, istnieje również wrodzona dyspozycja do nauki o liczbach. Jednak od predyspozycji do umiejętności jest dłuuuga droga, o czym wiedzą maturzyści
i ich rodziceJ

(eksperyment Karen Wynnz Uniwersytetu Yale)