Pamięć dzieci badana była wielokrotnie. W jednym ze znanych eksperymentów badano zapamiętywanie w zależności od kontekstu uczenia się. Jak to badano? Zadaniem dzieci pięcio- i sześcioletnich było zapamiętanie listy produktów. Niektóre uczyły się jej w laboratorium. Po piętnastu minutach oraz następnego dnia miały wymienić zapamiętane produkty z listy. Ich rówieśnicy z drugiej badanej grupy, mieli takie same zadanie, jednak uczyli się listy słów w kontekście zabawy w sklep. Jak można się domyślać dzieci z drugiej grupy pamiętały więcej słów. Dlaczego? Częściej spontanicznie powtarzały nazwy, a nie tylko koncentrowały na zapamiętywaniu. Wnioski nasuwają się same – gdzie tylko się da uczmy bawiąc się!

(Jagodzińska, 2003)