Wiele osób uznaje za pewnik, że oglądanie filmów i bajek nasyconych przemocą prowadzi do zwiększenia u dziecka ilości zachowań agresywnych. Czy jednak istnieją dowody naukowe potwierdzające to potoczne przekonanie?

Wiele badań pokazuje, iż oglądanie brutalnych scen skutkuje podejmowaniem bardziej agresywnej zabawy bezpośrednio po obejrzeniu bajki lub filmu. Jednocześnie wnioski na temat odległych w czasie skutków nie są już tak jednoznaczne. Trwające ponad dwadzieścia lat badania wykazały, że w grupie dzieci oglądających dużo brutalnych bajek pojawiało się więcej zachowań agresywnych lub przestępczych w wieku nastoletnim. Jednocześnie analizy wyników wykazały, że dzieci o skłonnościach do agresji chętniej wybierały bajki z przemocą. Temat jest poważny ale też złożony. Z pewnością nie można powiedzieć, że to bajki "tworzą" agresywne zachowania u dzieci, choć w niektórych sytuacjach mogą je "wywoływać".

(Singer, 1989; Eron, 1987)