Mamy szczególnie buntowniczych przedszkolaków podzielono na dwie grupy. Pierwsza poproszona była o zabawę z dzieckiem w sposób podobny do codziennego.

Drugą grupę poproszono, aby w zabawie podążać za propozycjami dziecka i pozwolić mu kierować  interakcją. Na koniec wszystkie mamy prosiły o odłożenie zabawek w konkretne miejsca. Przedszkolaki, którymi mniej kierowano, chętniej podporządkowywały się poleceniom. Eksperyment pokazał, że większa kontrola nie skutkuje wzrostem podporządkowania, a wręcz odwrotnie – dzieci chętniej słuchały osób, które wcześniej uwzględniała ich potrzeby, zainteresowania i preferencje.

(Parpal, Maccoby, 1985)