psycholog 

Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Psychologia. W ramach studiów zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną Psychologii Klinicznej Dziecka. Ukończyła również Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Prowadziła zajęcia adaptacyjne dla dzieci oraz cykl warsztatów „Asertywny Przedszkolak” w Centrum Rozwoju Dziecka i Rodzica „Pestka”. Brała udział w projekcie badawczym Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego „Narodziny i rozwój zdolności do mentalizacji”. Doświadczenie zdobywała podczas wolontariatów, projektów i staży realizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci z autyzmem Zacisze oraz Przystanek Przedszkolak. Prowadziła zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami rozwoju, w tym głównie ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Pracowała jako psycholog w przedszkolach z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi, prowadząc zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

WYBRANE KURSY I SZKOLENIA

 

PECS- Picture Exchange Communication System- Poziom I

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu (Fundacja Pomoc Autyzm)

Analiza zachowania (Uniwersystet jagieloński)

Stosowana analiza zachowania (Uniwersystet jagieloński)

Droga do umiejętności- terapia małego dziecka z autyzmem w nurcie rozwojowym (CRESCO)  

Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem Fundacja SYNAPSIS

Szkolenie nadające uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Szkoła konsultacji dla psychologów A. Stein i M. Stańczyk