pedagog- terapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki

 

Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, następnie studia podyplomowe z zakresu Terapia i Rewalidacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Integracja Sensoryczna dające uprawnienia do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii  pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Integracji Sensorycznej (numer certyfikatu 180/I/II/2020). Uczestniczka szkoleń z Terapii ręki i zaburzeń motoryki małej (I i II stopień) i Empatia w relacjach z dziećmi oraz warsztatu nt. Diagnoza i terapia dzieci z Zespołem Aspergera. Na co dzień pracuje jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w jednym z krakowskich przedszkoli, dodatkowo od trzech lat prowadzi terapię pedagogiczną.

 

Wybrane kursy i szkolenia

Kurs Animatora czasu wolnego dzieci- ANIMATOR
Warsztaty Tańca w animacji - ANIMATOR
Warsztaty nt. Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera - CENTRUM METODY KRAKOWSKIEJ
Warsztaty nt. Empatia w relacjach z dzieckiem - STREFA RELACJI
W drodze do empatii- Leance
Zachowania trudne- jak sobie radzić, czyli jak pomóc dziecku i sobie - Centrum Rozwoju Dziecka i Rodziny CRESCO
Szkolenie nt. Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopień (diagnoza-terapia-masaż) - PROCENTRUM