logopeda

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk m.in. w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie, gdzie pracowała z młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi, oraz w kilku krakowskich przedszkolach. Jeździła, jako wychowawca na obozy rehabilitacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu. Pracowała w Centrum Rozwoju prowadząc zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci do trzech lat. Obecnie prowadzi zajęcia w oparciu o autorski program wspierający rozwój psychoruchowy i adaptację dzieci do przedszkola w Bawialni M. w stylu Montessori. W trakcie studiów realizowała wolontariat, prowadząc terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Napisała pracę badawczą pod kierunkiem dr Joanny Trzaskalik analizując wpływ przerostu migdała gardłowego na niedosłuch i opóźniony rozwój mowy. W wolnym czasie prowadzi fanpage, na którym dzieli się z rodzicami i wychowawcami pomysłami na zabawy dla najmłodszych dzieci.