psycholog

Psycholog, doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach studiów zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną Psychologii Klinicznej Dziecka. Ukończyła również Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, w tym głównie ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Pracowała jako psycholog w przedszkolach integracyjnych na terenie Krakowa, prowadząc indywidualne i grupowe zajęcia dla dzieci. Brała także udział w wolontariatach środowiskowych organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem "Zacisze" oraz Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich rodzinom. Uczestniczyła w kilku projektach badawczych realizowanych w Instytucie Psychologii UJ, dotyczących rozwoju dzieci.

Prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu psychologii rozwojowej i wychowawczej dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Uniwersytetu SWPS w Katowicach. 

ważniejsze kursy i szkolenia

TUS- Trening Umiejętności Społecznych dla osób z zaburzeniami rozwoju (Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO)

Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich (Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych)

Szkolenie nadające uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5 (Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych)

Dziecięca Skala Rozwojowa- stosowanie i interpretacja (Gabinet Wspierania Rozwoju ROZWIJANKA)

Zabawa dziecka z autyzmem (Poradnia dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju EFFATHA)

Warsztaty dotyczące posługiwania sie testami przenaczonymi do diagnozy indywidualnej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (IBE- Instytut Badań Edukacyjnych)

Somatyczne i behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych w wieku rozwojowym (Pracownia psychoterapii CZTERY MASKI)

Publikacje i wystąpienia konferencyjne:

19th European Conference on Developmental Psychology, 29 sierpnia-1 września 2019, Ateny, Poster: Parental inductive discipline and theory of mind in five-years-olds.

VII Ogólnopolska Konferencja naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka, 21-22 września 2018, Warszawa, Wystąpienie: Hierarchiczny Schemat Kodowania Rodzicielskich Stylów Dyscyplinowania. Wyniki wstępnych prac nad adaptacją narzędzia.

XXVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, 1-3 czerwca 2017, Szczecin, Wystąpienie: Status socjoekonomiczny rodziny a odległe cele socjalizacyjne rodziców dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa.

XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, 1-3 czerwca 2015, Warszawa, Wystąpienie: Rola temperamentu w rozwoju jawnej i niejawnej teorii umysłu.

XXIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, 28-30 maja 2015, Lublin, Wystąpienie: Dziecko- obserwator. Rola teorii umysłu i temperamentu w nawiązywaniu interakcji społecznych.

Jackiewicz M., Białecka-Pikul M. (2019), Kompetencja rodzicielska. Użyteczny konstrukt w badaniach nad rolą rodzicielskich oddziaływań w rozwoju dziecka. Psychologia Rozwojowa, 24(1), 9-28.

Białek-Pikul M., Kołodziejczyk A., Stępień-Nycz M., Sikorska I., Nęcki S., Jackiewicz M., Filip A. (2016). Jak rozwijać rozumienie społeczne? Program warsztatów dla młodzieży. Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne.