ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO CENTRUM (przed pierwszą konsultacją, rozpoczęciem zajęć)

W celu zgłoszenia do Poradni prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która pozwala Nam przygotować się do spotkania z Państwem. Po otrzymaniu ankiety, skontaktuje się z Państwem specjalista z zespołu Poradni i zaproponuje termin konsultacji.

Prosimy podać dane kontaktowe rodzica:
1. INFORMACJE O DZIECKU (imię, wiek, forma opieki lub edukacji np. przedszkole, dodatkowe zajęcia, podstawowe informacje o funkcjonowaniu dziecka, jego zainteresowaniach)
2. OPIS ZGŁASZANEGO PROBLEMU (co Państwa niepokoi, co budzi wątpliwość)
3. PYTANIA (o co chcielibyście Państwo zapytać, jakie mają Państwo oczekiwania dotyczące wstępnej diagnozy oraz ewentualnej dalszej współpracy)