ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO CENTRUM (przed pierwszą konsultacją, rozpoczęciem zajęć)

W celu zgłoszenia do Centrum lub Poradni prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która pozwala Nam przygotować się do spotkania z Państwem. Po otrzymaniu ankiety, skontaktuje się z Państwem specjalista z naszego zespołu i zaproponuje termin konsultacji

Prosimy o zaznaczenie Zgłoszenie do Centrum jeśli zgłoszenie dotyczy przeprowadzenia konsultacji ze specjalistą lub terapii (kwalifikacja na zajęcia terapeutyczne odbywa się zawsze po przeprowadzonej konsultacji). Jeśli chcą Państwo realizować u nas zajęcia w ramach WWRD (posiadacie Państwo opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka), prosimy o zaznaczenie Realizacja zajęć w ramach WWRD.
Prosimy podać dane kontaktowe rodzica:
1. INFORMACJE O DZIECKU (imię, wiek, forma opieki lub edukacji np. przedszkole, dodatkowe zajęcia, podstawowe informacje o funkcjonowaniu dziecka, jego zainteresowaniach)
2. OPIS ZGŁASZANEGO PROBLEMU (co Państwa niepokoi, co budzi wątpliwość)
3. PYTANIA (o co chcielibyście Państwo zapytać, jakie mają Państwo oczekiwania dotyczące wstępnej diagnozy oraz ewentualnej dalszej współpracy)