Zajęcia wwrd

 

CRESCO to także Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wpisana do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 4430.14.18

W ramach Poradni prowadzimi Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju to bezpłatne zajęcia, mające na celu stymulowanie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością. Do korzystania z zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju uprawnione są wszystkie dzieci posiadające  opinię  o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Dokument ten uprawnia dziecko do korzystania z zajęć wczesnego wspomagania od dnia jego wydania do momentu rozpoczęcia przez nie nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Więcej na temat pozyskiwania odpowiednich dokumentów można przeczytać na stronie Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Krakowie, która wydaje stosowne dokumenty:  http://www.owpp.pl/index.php/jak-uzyskac-pomoc/ .


Aby realizować zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w naszej Poradni, należy dostarczyć aktualną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania oraz umówić się ze specjalistą w celu rozpoznania potrzeb dziecka i rodziny oraz wyboru odpowiedniej formy zajęć.


W naszej Poradni ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecko może uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych w wymiarze 4 godzin miesięcznie. Oferujemy zajęcia w postaci terapii psychologicznej, logopedycznej oraz terapii integracji sensorycznej lub rehabilitacji ruchowej. Rodzice dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju mogą korzystać ze wsparcia w postaci psychoedukacji oraz konsultacji ze specjalistą prowadzącym zajęcia z dzieckiem. Ponadto mają możliwość korzystania z regularnie odbywających się w Poradni warsztatów i spotkań.