psycholog, psychoterapeuta, oligofrenopedagog

Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Ukończyła studia na kierunku psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego realizując ścieżki specjalizacyjne Psychologii klinicznej dziecka oraz Psychologii zdrowia. Ukończyła również Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studia Podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażów m.in.: na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju w Szpitalu Uniwersyteckim, na Oddziale Psychiatrii Osób Dorosłych  w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, na Oddziale Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w Zespole Szkół Specjalnych nr 10 w Krakowie,na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Stowarzyszeniu „Dobrej Nadziei”. Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zespole terapii.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

Mutyzm selektywny- pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny

PECS- Picture Exchange Communication System- Poziom I

Droga do umiejętności- terapia małego dziecka z autyzmem

Społeczne trudności dzieci w systemie szkolnym

Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem część I (Fundacja SYNAPSIS)

Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka.
4-letni kurs języka migowego (Polski Związek Głuchych w Krakowie)

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – szkolenie I stopnia (Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie)

„Jestem Aspie”. Być bliżej dziecka z  zespołem Aspergera (Uniwersytet Jagielloński)

Analiza zachowania (Uniwersytet Jagielloński)

Stosowana analiza zachowania (Uniwersytet Jagielloński)

Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji (PSTB)

Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania (PSTB)

Tworzenie środowiska terapeutycznego. (PSTB)

Techniki Stosowanej Analizy Zachowania w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi

Dokumentowanie i programowanie w Stosowanej Analizie Zachowania.

Metoda Wideotreningu Komunikacji - szkolenie podstawowe (Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom)