badabada znak szarosci tlo niebieskie

Poradnia CRESCO jest partnerem Fundacji Synapsis w realizacji programu „BadaBada”- Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu (www.badabada.pl). Celem realizowanego projektu jest zwiększenie dostępu do wczesnej diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz tym samym zwiększanie szans na skuteczne wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych oraz dotkniętych tym zaburzeniem.

W Poradni CRESCO można bezpłatnie przeprowadzić badanie przesiewowe z użyciem narzędzia SACS-R, które pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy rozwój społeczno-komunikacyjny dziecka ma typowy przebieg. Wszystkich rodziców dzieci w wieku 8-24 miesięcy (zarówno zaniepokojonych rozwojem dziecka jak również pragnących potwierdzić, że rozwój dziecka jest prawidłowy) zapraszamy na badanie. Polega ono na około 30 minutowej zabawie z dzieckiem w obecności rodzica. Na podstawie wykonanych prób osoba badająca wypełnia arkusz oceny. Rodzice otrzymują pisemną informację o wyniku badania. Aby umówić się na spotkanie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.