Cennik

 

Konsultacja psychologiczna

(wywiad oraz dwukrotna obserwacja dziecka  - zakończone pisemnym wynikiem konsultacji)

300zł

Konsultacje i wsparcie psychologiczne dla rodziców

(60 minut)

100zł

Konsultacja lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży

120zł

Psychoterpia indywidualna (60 minut)

 100zł

Psychoterapia rodzin

                         150zł

Psychoterapia par

                         150zł

Badanie psychologiczne (z pisemnym wynikiem)

200zł

Diagnoza logopedyczna (z pisemnym wynikiem)

150zł

Diagnoza integracji sensorycznej (trzykrotna obserwacja dziecka, omówienie obserwacji z rodzicem, pisemny wynik konsultacji)

250zł

Zajęcia indywidualne z psychologiem, logopedą, pedagogiem, terapeutą SI (50 minut)

70zł

Pakiet zajęć terapeutycznych (3 lub więcej godzin tygodniowo)

60zł za zajęcia

 

Zajęcia grupowe (50 minut, raz w tygodniu)

200zł miesięcznie

Cykl zajęć LOGO-motywka!

(cykl 15 zajęć; zajęcia trwają 50 minut)

900zł

(płatne w trzech ratach po 300zł)

Cykl zajęć Zabawy na start!

(cykl 15 zajęć; zajęcia trwają 50 minut)

900zł

(płatne w trzech ratach po 300zł)

Warsztaty w cyklu Wychowanie nie dla mięczaków (180minut)

50zł od uczestnika