dla dzieci

Celem zajęć grupowych jest wsparcie rozwoju poprzez dostarczenie dzieciom doświadczeń stymulujących poznawczo i emocjonalnie oraz sprzyjających nabywaniu umiejętności społecznych. Zajęcia grupowe mają charakter różnorodnych zabaw, gier i zadań, które kształtują wybrane kompetencje związane z profilem danej grupy. Mogą koncentrować się na rozwijaniu rozumienia społecznego i umiejętności współpracy z rówieśnikami, na rozwijaniu wyobraźni i twórczej zabawy, lub przygotowaniu do podjęcia edukacji przedszkolnej i szkolnej. Prowadzimy również zajęcia terapeutyczne dla dzieci z lękiem społecznym, trudnościami w adaptacji w grupie, zaburzeniami komunikacyjno-społecznymi i problemami z koncentracją uwagi.

Dla dzieci z zaburzeniami rozwoju proponujemy program terapii, który ustalany jest indywidualnie na podstawie badania psychologicznego, logopedycznego oraz diagnozy funkcjonalnej dziecka. Celem prowadzonej terapii, realizowanej w nurcie rozwojowym, jest zmniejszanie występujących trudności, stymulowanie rozwoju kluczowych kompetencji w obszarze rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego. W praca terapeutycznej wykorzystywane są różne metody, a ich dobór jest dostosowany indywidualnie do aktualnych potrzeb dziecka i rodziny.