Badanie psychologiczne to przeprowadzenie badania poziomu kompetencji poznawczych dzieci i młodzieży przy użyciu wystandaryzowanych i posiadających normy narzędzi. Normy te pozwalają porównać wynik dziecka do wyniku oczekiwanego względem wieku.

 

Badania psychologiczne przeprowadzamy przy użyciu następujących narzędzi: Skale Inteligencji i Rozwoju IDS , Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia, TMK - Test Matryc Ravena w Wersji Kolorowej, Obrazkowy Test Słownikowy – Rozumienie, Test Słownikowy dla Dzieci.

Diagnozę funkcjonalną przeprowadzamy w oparciu o Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP.

Szczególną formą badania psychologicznego w ofercie CRESCO jest badanie psychologiczne dziecka dwuletniego. To oferta skierowana do rodziców dzieci w wieku 22-30msc, którzy chcą uzyskać informację na temat aktualnego poziomu rozwoju dziecka w poszczególnych obszarach. Badanie składa się z dwóch godzinnych spotkań oraz analizy skróconego arkusza wywiadu dla rodziców. Do badania wykorzystywane są wystandaryzowane narzędzia diagnozy psychologicznej oraz próby oparte na procedurach badawczych dotyczących oceny rozumienia społecznego i zabawy.

 

Szczególny status tego badania polega na jego znaczeniu we wczesnej diagnozie i ewentualnym wsparciu małego dziecka (w przypadku gdy rozwój dziecka odbiega od typowego wzorca, możliwe jest wdrożenie wsparcia, którego celem jest harmonijny rozwój dziecka).