Dla wszystkich zainteresowanych proponujemy cykle zajęć prowadzone przez psychologa. Na podstawie konsultacji psychologicznej oraz diagnozy funkcjonalnej dziecka opracowujemy indywidualny program pracy, zabawy lub terapii dostosowany do specyficznych potrzeb każdego dziecka. Jeśli istnieje taka potrzeba, poszerzamy diagnostykę o badanie psychologiczne lub logopedyczne. Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie, z całą rodziną lub w małej grupie rówieśniczej.

 

Proponujemy zajęcia dla dzieci z problemami społeczno-emocjonalnymi, trudnościami w adaptacji, ćwiczenia stymulujące rozwój intelektualny, rozwijające wiedzę i umiejętności społeczne, wyobraźnię i zabawę. W zależności od potrzeb, zajęcia mają charakter stymulowania rozwoju lub terapii i wyrównywania istniejących dysharmonii i deficytów w rozwoju.

Program zajęć obejmować może pracę kilku specjalistów, w wymiarze do kilku godzin w tygodniu. Nad spójnością programu czuwa terapeuta prowadzący, regularnie omawiając postępy dziecka oraz jego aktualne potrzeby z rodzicami.