Zabawy na start! – zajęcia wspomagające rozwój o charakterze treningu zabawy.

Zabawy na start! to zajęcia dla małych dzieci (do czwartego roku życia) wymagających wspierania rozwoju oraz ich rodziców, którzy biorą w nich aktywny udział. Celem cyklu zajęć jest wspieranie rozwoju komunikacji, kontaktów społecznych oraz zdolności poznawczych dziecka a także dostarczenie rodzicom pomysłów na zabawy stymulujące rozwój. W Zabawach na start! uczestniczy para dzieci (każde wraz ze swoim rodzicem). Rolą osoby prowadzącej jest prezentacja różnorodnych zabaw wspomagających rozwój dziecka, uczących współpracy z dorosłym i rówieśnikiem. Stopniowo osoba prowadząca wycofuje swoje wsparcie ucząc dzieci jak bawić się ze sobą.

Zajęcia trwają 50 minut. Cykl zajęć obejmuje 15 spotkań.