Celem zajęć grupowych jest wsparcie rozwoju poprzez dostarczenie dzieciom doświadczeń stymulujących poznawczo i emocjonalnie oraz sprzyjających nabywaniu umiejętności społecznych. Zajęcia grupowe mają charakter różnorodnych zabaw, gier i zadań, które kształtują wybrane kompetencje związane z profilem danej grupy. Mogą koncentrować się na rozwijaniu rozumienia społecznego i umiejętności współpracy z rówieśnikami, na rozwijaniu wyobraźni i twórczej zabawy, lub przygotowaniu do podjęcia edukacji przedszkolnej i szkolnej. Prowadzimy również zajęcia terapeutyczne dla dzieci z lękiem społecznym, trudnościami w adaptacji w grupie, zaburzeniami komunikacyjno-społecznymi i problemami z koncentracją uwagi.

Zajęcia trwają 50 minut i są przewidziane dla 3 lub 4 dzieci. Prowadzi je jeden lub dwóch terapeutów, w zależności od potrzeb uczestników. Każda grupa realizuje indywidualnie dostosowany program opracowany z wykorzystaniem technik pracy grupowej tj. treningu umiejętności społecznych, treningu uwagi, interwencji przez zabawę.