Dla dzieci z zaburzeniami rozwoju proponujemy program terapii, który ustalany jest indywidualnie na podstawie badania psychologicznego, logopedycznego oraz diagnozy funkcjonalnej dziecka. Celem prowadzonej terapii, realizowanej w nurcie rozwojowym, jest zmniejszanie występujących trudności, stymulowanie rozwoju kluczowych kompetencji w obszarze rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego. W praca terapeutycznej wykorzystywane są różne metody, a ich dobór jest dostosowany indywidualnie do aktualnych potrzeb dziecka i rodziny.

Program terapii obejmować może pracę kilku specjalistów, w wymiarze do kilku godzin w tygodniu. Nad spójnością programu czuwa terapeuta prowadzący, regularnie omawiając postępy dziecka oraz jego aktualne potrzeby z rodzicami.

Część zespołu CRESCO specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.