Propozycja skierowana do prywatnych i niepublicznych przedszkoli pragnących oferować dzieciom
i rodzicom opieką psychologiczną na terenie placówki. Opieka psychologiczna obejmuje:

 

 

  • Przeprowadzenie spotkania z rodzicami dzieci rozpoczynającymi edukację przedszkolną na temat przygotowania do przedszkola i wsparcia dziecka w okresie adaptacji (podczas zebrania z rodzicami w sierpniu lub we wrześniu)

  • Przeanalizowanie informacji na temat dzieci na podstawie Ankiet CRESCO (opracowane przez psychologów narzędzie wstępnej oceny kompetencji dziecka)

  • Obserwacja dzieci w warunkach swobodnej i zorganizowanej zabawy

  • Przeprowadzenie wstępnej obserwacji psychologicznej dzieci

  • Wskazanie dzieci wymagających dodatkowego badania psychologicznego lub wsparcia rozwoju (przekazanie informacji pisemnie lub ustnie rodzicom)

  • Badanie psychologiczne dziecka*

  • Konsultacje dla rodziców w formie dyżuru psychologa

  • Możliwość przeprowadzenia warsztatów dla rodziców dotyczących wybranych aspektów rozwoju lub wychowania

 

 

 

Podjęcie współpracy rozpoczyna się wstępnym spotkaniem, którego celem jest ustalenie potrzeb placówki (ilość godzin konsultacji miesięcznie zależna jest od ilości dzieci objętych opieką przedszkola).

 

*W przypadku gdy wymiar opieki psychologicznej przekracza 10 godzin miesięcznie. W przypadku mniejszej ilości godzin, możliwość przeprowadzenia badania psychologicznego na terenie Poradni Rozwoju Dziecka
i Rodziny CRESCO (opłacane przez przedszkole lub rodziców, zgodnie z cennikiem Poradni).