Następuję dalszy intensywny rozwój psychoruchowy. W rozwoju ruchowym obserwujemy wzrost harmonii ruchów – dziecko szybko się porusza, potrafi biegać, wyraźne wydłużają się kroki, lepsza jest jego koordynacja, zanikają zbędne ruchy. Pod koniec tego okresu rozwojowego dziecko osiąga zdolność sprawnego poruszania się w najbliższym otoczeniu i docieraniu do atrakcyjnych dla niego przedmiotów.

 

Dziecko również sprawnie manipuluje przedmiotami, dopasowując rodzaj ruchu do konkretnego przedmiotu. Sprawnie manipuluje klockami budując wieże oraz pociąg (klocki ustawione w szeregu). Potrafi nawlec koralik na sznurek (około 30 miesiąca życia). Dziecko chce być samodzielne, wzrasta gotowość do samodzielnie wykonywanych czynności samoobsługowych. Maluch współpracuje podczas ubierania – potrafi ubrać niektóre części garderoby np. spodnie. Potrafi nie tylko pić z kubeczka ale także przenieś kubek z napojem bez rozlewania. Potrafi przekręcać gałkę by otworzyć drzwi, odkręcać słabo zakręcone pokrywki słoików, rozpinać i zapinać zamek błyskawiczny. Pod koniec tego okresu myje sobie ręce mydłem i wyciera je.

Maluch codziennie uczy się nowych słów, jego słownik pod koniec tego okresuliczy już około 1000 słów, które dziecko wypowiada przeważnie bez zniekształceń fonetycznych. W komunikacji dziecko posługuje się zdaniami, złożonymi z 3-4 słów. Potrafi spełniać złożone polecenia i odnajdywać przedmiot, którym wcześniej się bawiło. Odpowiada na kierowane do niego pytania, czasem samo zadaje jakieś pytanie.Nazywa kilka kolorów i umie liczyć do trzech (ok. 30 miesiąca życia).

Interesuje się proponowanymi mu zabawami i chętnie bawi się zabawkami. Powstają pierwsze rysunki, które dziecko nazywa. Potrafi uzupełnić wkładankę (koło, trójkąt, kwadrat) wkładając figury do otworów. Łapie oburącz rzucaną do niego piłkę.

Uczucia i reakcje emocjonalne są żywe i często zmienne – dziecko szybko przechodzi od stanu radości do smutku lub zdenerwowania. Między 2 a 3 rokiem życia pojawiają się złożone uczucia takie jak: zazdrość, duma, wstyd, zakłopotanie. Maluch jest wrażliwy na pochwałę i naganę słowną.

W tym okresie dziecko aktywnie inicjuje kontakty z rówieśnikami a ich towarzystwo służy poszerzaniem repertuaru zachowań społecznych. Tworzące się poczucie „ja” wyraża się w używaniu słowa „ja”, poczucia własności (bronienie własnych zabawek przed innymi) oraz dziecięcym negatywizmie czyli przeciwstawianiu się prośbom i poleceniom.

W tym okresie dziecko osiąga gotowość korzystania z nocnika, często jest bardzo dumne z tego, że potrafi na nim samo siadać. W wieku 2,5 roku często nie chce już korzystać z pieluch i przy wsparciu rodzica(przypominanie o konieczności korzystania z toalety, kontrola) na ogół już się nie moczy.