Oferta skierowana jest do rodziców dzieci o zwiększonym ryzyku wystąpienia zaburzeń rozwojowych - dzieci przedwcześnie urodzonych, dzieci z niską wagą urodzeniową lub będących rodzeństwem dzieci z trudnościami rozwojowymi. Celem jest cykliczna ocena i ewentualne wspieranie rozwoju dziecka. W ramach monitoringu proponujemy:

  • Cykliczne badania psychologiczne pozwalające odnieść poziom rozwoju dziecka do normy oczekiwanej względem wieku.

  • Konsultacje dla rodziców (wywiad rozwojowy, aktualne funkcjonowanie dziecka, analiza nagrań filmowych z naturalnego środowiska dziecka) pozwalające odpowiedzieć na pytanie jak obserwować lub stymulować rozwój dziecka

  • Włączanie wybranych form wspierania rozwoju lub terapii w sytuacji, gdy pojawią się wskazania do ich podjęcia:

 - Cykl zajęć ogólnorozwojowych - 15 spotkań ze specjalistą (psycholog, pedagog, logopeda) - poszerzona obserwacja i stymulowanie rozwoju
 - Logo-motywka! – zajęcia stymulujące rozwój językowy dziecka
 - Zabawy na start – autorska metoda stymulowania społeczno-poznawczego małych dzieci
 - „Przed-przedszkolne” zajęcia grupowe – przygotowujące w wybranym aspekcie (społecznym, poznawczym, emocjonalnym) do podjęcia edukacji przedszkolnej