Szkoła Rodziców i Wychowawców to cykl spotkań rozwijających kompetencje rodziców i opiekunów. Pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy postępowania dzieci oraz radzić sobie z wyzwaniami wychowania. To oferta skierowana do osób chcących świadomie budować relację z dzieckiem, unikając błędów wychowawczych. Warsztatowa forma spotkań oraz konkretna, praktyczna wiedza pozwala na skuteczne przeniesienie nabytych umiejętności na sytuację rodzinną. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują materiały do pracy własnej. Istnieje możliwość indywidualnej konsultacji z trenerem.

Program Szkoły dla Rodziców i Wychowawców oparty jest w dużej mierze na:

• Faber i Mazlish „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły.”

W CRESCO jest on także uzupełniany treściami współczesnych koncepcji wychowania:

• MacKenzie „Kiedy Pozwolić? Kiedy Zabronić?”

• Rosenberg „Porozumienie bez przemocy”

• Cohen „Rodzicielstwo przez zabawę”

• Gordon „Wychowanie bez porażek”

Szkoła dla Rodziców i wychowawców składa się z 10 spotkań, jedno spotkanie trwa 3 godziny (180 minut). Liczebność grupy wynosi 12-16 osób.

Osobą odpowiedzialnymi za program i prowadzenie warsztatów w Poradni Rozwoju Dziecka i Rodziny CRESCO jest trenerka Szkoły dla Rodziców i Wychowawców: Magdalena Sabik