No cóż, wychowanie dzieci to nie zajęcie dla mięczaków…jest to najlepszy test umiejętności radzenia sobie z bałaganem i nieprzewidywalnymi wydarzeniami – egzamin, do którego nie można się przygotować i którego rezultaty nie zawsze podnoszą na duchu.

Alfie Kohn „Wychowanie bez nagród i kar”

 

Warsztaty w cyklu „Wychowanie nie dla mięczaków” to oferta skierowana do absolwentów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Celem regularnych spotkań warsztatowych jest dostarczanie okazji do dyskusji nad świadomym i kompetentnym wychowaniem dzieci. „Odświeżanie” są umiejętności używania adekwatnych strategii rozwiązywania trudności i konfliktów oraz motywowania do współdziałania i budowania pozytywnych, opartych na wzajemnym szacunku relacji.

Tematy kolejnych warsztatów są odpowiedzią na pytania i potrzeby uczestników.

Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i prowadzenie warsztatów są trenerki Szkoły dla Rodziców i Wychowawców: Magdalena Sabik i Ewa Fus Kubacka.