W Poradni Rozwoju Dziecka i Rodziny CRESCO istnieje możliwość odbywania stażu. Oferta skierowana jest do absolwentów i studentów ostatnich lat psychologii, pedagogiki i logopedii. Celem stażu jest zdobycie doświadczenia w planowaniu i prowadzeniu zajęć terapeutycznych i stymulujących rozwój. Staż obejmuje udział w zajęciach indywidualnych i grupowych, może również obejmować pracę indywidualną z dzieckiem pod kierunkiem terapeuty.