psycholog 

ASzUkończyła studia na kierunku psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego realizując ścieżkę Psychologii Klinicznej Dziecka. Jest psychologiem dziecięcym, zajmuje się zarówno wspomaganiem rozwoju dzieci o typowym przebiegu rozwoju jak i dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Posiada doświadczenie w zakresie diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi. Współpracowała z Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka min. projektując zadania testujące poziom rozwoju rozmienienia społecznego dzieci 12 i 18 miesięcznych. Brała udział w ogólnopolskiej akcji „Wczesnego wykrywania zaburzeń komunikowania się i rozwoju społecznego” prowadząc badania przesiewowe. 

Od kilku lat współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim prowadząc zajęcia dydaktyczne. Prowadziła zajęcia Stymulowanie rozwoju dziecka, obecnie realizuje autorskie zajęcia Terapia małego dziecka z autyzmem. Jest współautorką publikacji Zabawy dla dzieci z autyzmem oraz autorką wielu szkoleń i warsztatów dla rodziców, specjalistów i studentów.

 

 

Wybrane kursy i szkolenia:

Narzędzie M-CHAT-R/F - praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka (Fundacja Synapsis)

Autyzm. Małe dziecko - duża sprawa. Diagnoza, terapia, wsparcie rodziny (Fundacja SYNAPSIS)

Afazja - diagnoza, kształcenie, terapia (Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wieliczce)

Wprowadzenie do metody Growth through Play System (Fundacja Zrozumieć Autyzm)

Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku Spektrum Zaburzeń Autystycznych: The Attention and Communication Study-Revised  SACS-R (Fundacja SYNAPSIS, Centrum Adesse)

Wprowadzenie do diagnozowania małego dziecka z podejrzeniem autyzmu (Fudnacja SYNAPSIS)

Osoby z autyzmem – specyfika funkcjonowania a aktywizacja społeczna i zawodowa. (Fundacja SYNAPSIS)

Specyfika funkcjonowania osób z autyzmem i zagadnienia terapii (Fundacja SYNAPSIS)

Diagnoza i terapia osób z Zespołem Aspergera (Poradnia PRODESTE)

Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej – ADHD (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej)

 AAC w autyzmie (Stowarzyszenie "Mówić bez Słów")

Komunikuję się i mówię. Część II (Fundacja SYNAPSIS)

Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (Stowarzyszenie "Mówić bez słów")

Picture Exchange Communication System - poziom I (Pyramid Educational Consultants of Poland)

Stosowanie i interpretacja Dziecięcej Skali Rozwojowej DSR (Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – pierwszy, drugi i trzeci rok życia (Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego)

MAKATON Program Rozwoju Komunikacji I stopnia (Program Rozwoju Komunikacji MAKATON PRKM)

Take a New Look course for professionals working with parents of children with special needs (Fundacja PLUS, Education and Culture SOCRATES)

 

Publikacje i wystąpienia konferencyjne:

Warsztat "Podzielanie uwagi w rozumieniu i wspieraniu rozwoju małego dziecka z autyzmem", Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Spektrum autyzmu - spektrum metod. Nauka i praktyka", Kraków 6-7 grudnia 2013

Warsztat "W kontakcie z małym dzieckiem - co dorosły wiedzieć powinien?", Lepiej rozumiem - mądrzej prowadzę. Uważność - jako istotny element jakości komunikacji z małym dzieckiem...", Kraków 17-18 maja 2012

Referat "Trening umiejętności przedszkolnych – wsparcie dziecka z autyzmem w wieku przedszkolnym", Konferencja Naukowa Systemowe podejście we wspomaganiu rozwoju, edukacji, życia zawodowego i społecznego osób z autyzmem i zespołem Aspergera, Poznań 4-5 grudnia 2009

Referat Wpieranie rozwoju małego dziecka z autyzmem w kontekście rodzinnym i rówieśniczym, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rain Man jest wśród nas”. Współczesne formy pomocy osobom z autyzmem w ujęciu systemowym, Kraków 27-29 listopada 2008

Magdalena Sabik, Anna Szczypczyk (2012) Zabawy dla dzieci z autyzmem Wydawnictwo Harmonia.

Anna Szczypczyk (2012)Droga do umiejętności. Tworzenie programu terapii dziecka z autyzmem w podejściu rozwojowym. Sztuka Leczenia, nr 3-4 str.23-32