pedagog, trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

Ukończyła pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz Studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i ich Rodzinom. Od wielu lat zajmuje się zarówno diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju jak i wsparciem ich rodziców. Prowadziła wiele szkoleń i warsztatów dla rodziców i wychowawców, wspierających ich kompetencje wychowawcze. Pracuje w Centrum Autyzmu, gdzie prowadzi zajęcia terapeutyczne i edukacyjne. Na przestrzeni lat wprowadziła wiele autorskich projektów tj. „Klub aktora” dla młodzieży z autyzmem, spotkania psychoedukacyjne dla rodziców pod hasłem „Porozmawiajmy o…”

We współpracy z Wydawnictwem WiR oraz Wydawnictwem Harmonia tworzy pomoce edukacyjne i terapeutyczne.

 

 

Ważniejsze kursy i szkolenia:

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uprawnienia do prowadzenia zajęć dla rodziców (Fundacja SZKOŁA DIALOGU)

„Rodzeństwo bez rywalizacji” wg programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – uprawnienia do prowadzenia zajęć dla rodziców (Fundacja Szkoła Dialogu)

„Nastolatki” wg programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców (Fundacja OSTOJA)

Klucz do uczenia się (MCDN G.Dolya)

Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej (Ośrodek Szkoleń MEJ w Warszawie)

Skuteczna komunikacja i zarządzanie czasem (PMDG)

Studium pomocy dzieciom z autyzmem i ich rodzinom. (Fundacja SYNAPSIS)

Diagnoza funkcjonalna młodzieży i dorosłych z autyzmem (Fundacja SYNAPSIS)

Praca nad trudnymi zachowaniami osób z autyzmem (Fundacja SYNAPSIS)

Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (Stowarzyszenie "MÓWIĆ BEZ SŁÓW")

Szkolenie z systemu MAKATON – poziom I i II (Program Rozwoju Komunikacji MAKATON PRKM)

Analiza rysunku dziecka (MNODN dr Maria Ligęza)

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne (prowadzony przez M. Bogdanowicz);

Trening komunikacji z użyciem kamery video (SPIN Polska)

Programy aktywności: Świadomość ciała dotyk i komunikacja. (Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej MEN prowadzenie Ch. Knill)

Pedagogika zabawy (Stowarzyszenie KLANZA)

Zespół Aspergera (Centrum Terapii Poznawczo - Behawioralnej)

Picture Exchange Communication System ( Pyramid Educational Consultants)

Rodzice się kłócą… jak pomóc sobie i dziecku” (Fundacja OSTOJA )

 

Publikacje i wystąpienia konferencyjne: 

Magdalena Sabik, Anna Szczypczyk (2012) Zabawy dla dzieci z autyzmem Wydawnictwo Harmonia.

Magdalena Sabik (2011) Bity ortograficzne (cześć 1-4). Wydawnictwo WiR, Kraków

Magdalena Sabik (20013) Gadajace obrazki. Wydawnictwo WiR, Kraków